Expert in loonberekening

Als u een micro-, kleine, middelgrote of grote onderneming bent, vragen loonverwerking en personeelsadministratie veel tijd, energie en geld. Daarnaast is er de complexiteit van de sociale en fiscale wetgeving. HR CONSULT bevrijdt u van al deze formaliteiten.

HR CONSULT is een sociaal secretariaat dat precies dezelfde taken uitvoert als een erkend sociaal secretariaat, maar zonder de nadelen. HR CONSULT ontvangt het geld van de klant voor de RSZ en de bedrijfsfiscaliteit niet en daarom investeert HR CONSULT dit geld niet.
De klant betaalt op tijd, en niet op voorhand zoals gevraagd door de erkende sociale secretariaten.

Onze diensten

HR CONSULT neemt alle administratieve taken vanaf de binnenkomst van de werknemer tot aan zijn vertrek.

 • Dimona (onmiddellijke aangifte bij elektronische tewerkstelling)
 • Arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, enz.
 • Berekening van de lonen (RSZ, bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, eindejaarspremies, opzeggingsvergoedingen, enz.)
 • Afgifte van elektronische documenten en verklaringen (DmFa, verklaring 274, verklaring 281, enz.).
 • Administratieve formaliteiten in verband met arbeidsongeschiktheid, absenteïsme, verlof, enz.
 • Afgifte van gerelateerde sociale documenten zoals loonstrook, individuele rekening, belastingformulier, C4, vakantiecertificaat, arbeidscertificaat, enz.

HR CONSULT bevrijdt u van al deze formaliteiten.

Maaltijdcheques, eenmalige voordelen gekoppeld aan het resultaat (loonbonus), bonussen (bv. voor innovatie), privégebruik van verschillende tools (pc, smartphone, internetverbinding, enz.), …
Hoe de beloning van de werknemers optimaliseren om een competitief en aantrekkelijk beloningssysteem op te zetten?

HR CONSULT analyseert, optimaliseert en biedt u de meest voordelige verloningspakketten voor u en uw medewerkers.

Uw personeelsafdeling kan geconfronteerd worden met allerlei problemen en vragen.
Hoe stelt u een arbeidscontract op?
Wat moet ik doen bij ontslag en hoe vul ik de C4 in?
Hoe stel ik een arbeidsreglement op?

HR CONSULT biedt u deskundige hulp en advies. U krijgt uitleg en advies aangepast aan de situatie van uw bedrijf.

Onze waarden

Tevredenheid van onze klanten

Om onze doelen te bereiken, geven we veel aandacht aan onze expertise op het domein van het arbeidsrecht, de kwaliteit van onze dienst en onze beschikbaarheid. Om aan onze verplichtingen te voldoen, blijven we altijd op de hoogte van de steeds veranderende sociale en fiscale wetgeving, de economische situatie en de technologische ontwikkelingen.

 • Kwaliteit van de dienst

 • Expertise

 • Beschikbaarheid

 • Professionaliteit

 • Verantwoordelijkheid

 • Vervulling van de verplichtingen

Tevredenheid van onze collega’s

De medewerkers van HR CONSULT maken het verschil en bepalen ons succes. Het is onze plicht om hen te voorzien van de beste wapens. In dit opzicht creëren we een werkklimaat dat voldoet aan de behoeften en verwachtingen van onze medewerkers.

 • Tevredenheid van de medewerkers

 • Teamwerk

 • Vertrouw op

 • Voortdurende verbetering

 • Aanpassingsvermogen aan situaties

 • Ecologie, duurzame ontwikkeling